Sitemenu

zondag 19 januari 2020
content-main-left

Politiek

Nieuws

2020 had het jaar moeten worden waarin het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt afgerond en in de steigers gezet. Het wordt wellicht 2022 voordat de nieuwe regels voor inkomenssteun op nationaal vlak vastliggen.

Een verlaging van het totale landbouwbudget is niet ondenkbaar vanwege onder meer de European Green Deal, de ‘farm to fork’-strategie en de brexit

Nieuws

De Vlaamse overheid gaat drie producentenorganisaties (PO’s) van vleesveehouders financieel ondersteunen. Ze krijgen elk 150.000 euro subsidie.

Korte keten krijgt overheidssteun om verder te groeien

Nieuws

Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer in Vlaanderen verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest.

Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer in Vlaanderen verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest

Nieuws

Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering.

Als een landbouwer geen brede weersverzekering afsluit in 2020, zal hij bij een erkende ramp geen beroep kunnen doen op het rampenfonds

Nieuws

Minder eiwit in het voer, meer uren beweiden en water toevoegen bij mest uitrijden. Dit zijn de drie maatregelen die het Landbouw Collectief de Nederlandse overheid aanbiedt om op korte termijn uit de stikstofimpasse te komen.

Minder eiwit in het voer, meer uren beweiden en water toevoegen bij mest uitrijden moet ammoniakuitstoot beperken

Nieuws

Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker laat via Twitter weten dat de onderhandelingsteams van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een 'fair en evenwichtig' akkoord hebben bereikt.

Akkoord bereikt over brexit

Nieuws

Belangenorganisatie LTO Nederland dreigt met het opschorten van alle overleggen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wanneer de voorstellen van LTO over landbouwbrede plannen niet serieus genomen worden.

LTO hekelt het koppelen van de reductie van stikstof aan fosfaat- en dierrechten

Nieuws

De Nederlandse excretieforfaits voor vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veebedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd. Dat schrijft de minister van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de vleesveehouderij wil Schouten komend jaar samen met de sector de beschikbare data over de vleesveehouderij verbeteren

Nieuws

Om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren moet er voor de hele economie een systeem van heffingen komen op stoffen die een nadelig effect hebben op milieu en klimaat. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan bedrijven die goed scoren op criteria voor kringlooplandbouw.

Aan het realiseren van kringlooplandbouw moeten alle ketenpartijen bijdragen, stelt de Taskforce Verdienvermogen

Nieuws

De Poolse kandidaat-Eurocommissaris voor landbouw – Janusz Wojciechowski – krijgt dan toch groen licht van het Europees Parlement.

De nieuwe landbouwcommissaris voor Europa, Janusz Wojciechowski
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right