Sitemenu

maandag 21 oktober 2019
content-main-left

Politiek

Nieuws

Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker laat via Twitter weten dat de onderhandelingsteams van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een 'fair en evenwichtig' akkoord hebben bereikt.

Akkoord bereikt over brexit

Nieuws

Belangenorganisatie LTO Nederland dreigt met het opschorten van alle overleggen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wanneer de voorstellen van LTO over landbouwbrede plannen niet serieus genomen worden.

LTO hekelt het koppelen van de reductie van stikstof aan fosfaat- en dierrechten

Nieuws

De Nederlandse excretieforfaits voor vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veebedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd. Dat schrijft de minister van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de vleesveehouderij wil Schouten komend jaar samen met de sector de beschikbare data over de vleesveehouderij verbeteren

Nieuws

Om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren moet er voor de hele economie een systeem van heffingen komen op stoffen die een nadelig effect hebben op milieu en klimaat. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan bedrijven die goed scoren op criteria voor kringlooplandbouw.

Aan het realiseren van kringlooplandbouw moeten alle ketenpartijen bijdragen, stelt de Taskforce Verdienvermogen

Nieuws

De Poolse kandidaat-Eurocommissaris voor landbouw – Janusz Wojciechowski – krijgt dan toch groen licht van het Europees Parlement.

De nieuwe landbouwcommissaris voor Europa, Janusz Wojciechowski

Nieuws

Christendemocrate Hilde Crevits wordt de nieuwe minister van Landbouw in de nieuwe Vlaamse legislatuurregering. 

De bestaande gekoppelde steun wordt ten laatste tegen 2027 uitgefaseerd

Nieuws

Meer dan een dozijn veehouderijorganisaties gegroepeerd in de European Livestock Voice, hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk actie te ondernemen om de ‘andere kant’ van het verhaal te tonen. Dat meldt VILT. 

European Livestock Voice gaat weerwerk bieden aan desinformatie rond de veehouderij

Nieuws

Voor een van de grote knelpunten in het nieuwe MAP 6 – met name rond het inzaaien van granen als nateelt van een nitraatgevoelige hoofdteelt zoals mais of aardappelen – is er nu een voorlopige oplossing.

Wintergraan als nateelt van aardappelen en mais erkend als vanggewas voor 2019 (foto: © Agrifirm.nl)

Nieuws

Nederlands onderzoek toont aan dat biologische landbouw voor een groot deel kan bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat meldt Bioforum Vlaanderen.

Biologische landbouw kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van maar liefst 8 van de 17 doelstellingen van de VN (© grafiek: Eosta)

Nieuws

Het Oostenrijks parlement heeft de regering opgeroepen om het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur niet te bekrachtigen. Dat meldt het persagentschap Belga.

Voordat het Mercosur-vrijhandelsakkoord van kracht kan worden, moeten alle EU-lidstaten het hebben bekrachtigd
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right