Sitemenu

zondag 20 januari 2019
content-main-left

Politiek

Nieuws

In een gisteren gehouden referendum heeft de Zwitserse bevolking tegen een subsidieregeling voor gehoornde koeien gestemd.

Het voorstel van het Zwitserse referendum was om een subsidie van 170 euro per koe per jaar te verstrekken voor gehoornde koeien

Nieuws

Brancheorganisatie Stichting VleesveeNL wil dat de inschrijftermijn voor de vrijstellingsregeling voor de fosfaatregeling voor zoogkoeienhouders wordt verlengd naar 31 december 2018.

VleesveeNL vraagt de overheid om vleesveehouders meer tijd te geven om een weloverwogen besluit te nemen over de invulling van de fosfaatregeling voor hun bedrijf

Nieuws

In 2030 moet elke boer in een kringloop werken. Dat is de kern van de landbouwvisie die landbouwminister Schouten heeft voorgesteld.

Schouten schetst in haar visie een overgang van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen

Nieuws

De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen invoering van de maatregelen die minister Schouten heeft voorgesteld om de knelpunten van het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveehouders op te lossen. Dit maakte ze vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van LNV heeft de uitwerking van de vrijstellingsregeling voor zoogkoeien gepubliceerd

Nieuws

Patricia De Clercq, huidig adjunct-kabinetschef Landbouw van Vlaams minister Joke Schauvliege wordt de nieuwe leidinggevende ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij. Dat meldt Vilt.be op zijn website.

Patricia De Clercq, de nieuwe leidinggevende ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij

Nieuws

Uit een doorlichtingsrapport van de vakgroep Dier en Welzijn van de Thomas More Hogeschool blijkt dat geen grove of stelselmatige inbreuken op dierenwelzijn zijn vastgesteld.

Minister Weyts wil onder andere het decretaal kader voor cameratoezicht in slachthuizen uitbreiden

Nieuws

In het Belgisch parlement is een resolutie ingediend waarin sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht pleit voor minimumprijzen voor landbouwproducten. Boerenbond reageert eerder afwijzend.

Met deze resolutie wil Kamerlid Lambrecht een einde stellen aan promoties op vlees

Nieuws

In een brief aan de Tweede kamer meldt minister van Landbouw Carola Schouten dat zij met de sector een overeenkomst heeft over de fosfaatproblematiek in de zoogkoeienhouderij. De oplossing voorziet een verduidelijking van de definitie jongvee en een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders.

Voor jongvee in de zoogkoeienhouderij zullen in de toekomst geen fosfaatrechten nodig zijn

Nieuws

Een deel van de Nederlandse zoogveesector, ondersteund door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH),  is van plan een juridische strijd tegen de Nederlandse Staat aan te gaan wegens de ‘onterechte en onrechtmatige fosfaatwetgeving.’

Tijdens een bijeenkomst met zoogveehouders werd duidelijk dat een deel van de zoog- en weidekoeienhouders onvoldoende vertrouwen in een goede afloop van de lopende gesprekken met Landbouwminister Carola Schouten

Nieuws

Als gevolg van de droogte tijdens dit voorjaar staat de Europese Commissie uitzonderingen toe voor het gebruik van ecologisch aandachtsgebied (EAG) braak. Naast de groenbedekking mag dit jaar ook braak aangewend worden voor productiedoeleinden.

Na het oogsten moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right