Sitemenu

maandag 18 november 2019
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

‘De discussie in Nederland over stikstof lijkt zich nu toe te spitsen op de omvang van de veestapel. Maar het probleem is niet het aantal dieren maar de uitstoot van ammoniak. Die kunnen we ook terugdringen zonder te snijden in de veestapel.’

Van Noort: ‘Wereld beter af met meer in plaats van minder koeien in Nederland en Vlaanderen’

Nieuws

Vegan versus vee

12-11-2019

De productie van dierlijk eiwit (vlees en zuivel) ligt zwaar onder druk. Die druk voelen de CRV leden en klanten. Veeteelt en VeeteeltVlees starten vanaf het novembernummer met een artikelenserie Vegan versus Vee. 

De serie Vegan versus vee moet lezers input geven om zich te kunnen mengen in de vele discussies over dierlijk eiwit

Nieuws

TAPPC, een coalitie van Nederlandse belangengroepen, heeft de maatschappelijke kosten berekend van de consumptie van dierlijke eiwitten en wil deze in de eindverbruikersprijzen integreren via een heffing.

Het aanrekenen van klimaat- en milieukosten en dierwelzijnskosten op vleesproducten moet resulteren in een betere beloning voor duurzame producenten

Nieuws

Veeteelt is de grootste oorzaak van klimaatverandering’ en ‘Grootschalige veehouderij en dierwelzijn gaan niet samen’. Dit zijn twee van de stellingen die worden behandeld in het tweede Veldve

Met het Veldverkennersboekje wil VILT het debat over voedsel en landbouw naar een hoger niveau tillen

Nieuws

Uit het Life Beef Carbon-project blijkt dat een derde van de broeikasgasemmissie bij de rundvleesproductie gecompenseerd wordt door de stockage van CO2 op de graasweiden.

Het aantal onproductieve dieren terugbrengen vermindert de carbon footprint

Nieuws

Het Post Oak Hotel in Houston, Texas, pakt uit met een hamburger die te koop is voor bijna 1500 euro. Dat meldt de krant de Gelderlander. 

Exclusieve ingrediënten troef bij de Black Gold Burger (© RV)

Nieuws

‘Wat als we de veestapel zouden afbouwen?’, vraagt Leuvens emeritus hoogleraar Wannes Keulemans zich af in het magazine EOS Wetenschap. Hij berekende in verschillende scenario’s de impact van een kleinere veestapel op het ruimtegebruik en het klimaat en roept op om ook in Vlaanderen het debat te openen, net zoals in Nederland.

Als de veestapel in Vlaanderen met 30 procent verminderd wordt, komt er 255.000 hectare land vrij

Nieuws

In tien jaar tijd is het aantal slagers verminderd met 20 procent, zo blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). 

De hoge werkdruk maakt het slagersberoep onaantrekkelijk

Nieuws

Vandaag verschijnt in een groot aantal landelijke dagbladen een opvallende paginagrote advertentie waarin 31 bedrijven en organisaties uit de landbouw hun waardering uitspreken voor de Nederlandse boeren.

Met de advertentie willen 31 bedrijven uit de landbouw boeren een hart onder de riem steken

Nieuws

De vleesconsumptie in Nederland is in 2018 licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen Economic Research (WER) op basis van het karkasgewicht, dus inclusief been, vet en zwoerd.

De vleesconsumptie per diercategorie (infografiek: Wageningen Economic Research)
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right