Sitemenu

dinsdag 26 maart 2019
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Graskuilen bevatten bij het voeren vaak minder droge stof en een hoger gehalte aan ruw eiwit dan het kuiluitslagformulier vermeld. Dat stelt Koen Luijben, rundvee nutritionist bij Trouw Nutrition.

Bij het uitkuilen ligt het drogestofpercentage vaak lager dan de kuilanalyse vermeldt

Nieuws

Veehouders die kruiden in hun grasland willen introduceren, kunnen dat het beste doen door een mengsel van gras en kruiden in het najaar nieuw in te zaaien.

Kuikens van weidevogels hebben baat bij kruidenrijk grasland zonder Engels raaigras

Nieuws

Het gebruik van ontwormingsmiddelen in vee kan negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.

Ontwormingsmiddelen kunnen schadelijke effecten hebben op insecten die op de mest leven

Nieuws

Het sleepvoetsysteem in combinatie met het toevoegen van water mag volgend jaar toch nog gebruikt worden. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Veehouders moeten aannemelijk maken dat ze water inzetten bij het gebruik van een sleepvoetsysteem

Nieuws

ILVO heeft in totaal zestien nieuwe maisrassen toegevoegd aan de Belgische nationale rassenlijst. Het gaat om tien kuilmaisrassen en zes korrelmaisrassen.

Afgelopen jaar bedroeg het areaal kuilmais in België bijna 180.000 hectare

Nieuws

Afgelopen jaar zijn er bij 28 procent van de metingen te hoge nitraatwaarden aangetroffen in Vlaams oppervlaktewater, zo blijkt uit rapporten van de Vlaamse Mileudienst (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Vooral in het rivierengebied van de Maas en de IJzer zijn de nitraatgehaltes te hoog

Nieuws

Uit analyses van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) blijkt dat de droge zomer van 2018 ook effect zal hebben op de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019, afhankelijk van de neerslag in de wintermaanden. 

De grondwaterstand zal ook volgend jaar nog last hebben van de droge zomer van 2018

Nieuws

De Europese Commissie versoepelt de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen. Met deze beslissing wil Europa veehouders met een tekort aan veevoer ondersteunen.

Wintergewassen die bestemd zijn voor begrazing of ruwvoederproductie, kunnen dit jaar bij wijze van uitzondering beschouwd worden als groenbedekker

Nieuws

Vlaamse derogatiebedrijven mogen hun graslanden dit najaar scheuren. Het bericht staat te lezen in het weekblad Boer en Tuinder van belangenverdediger Boerenbond. 

Uitzonderlijk kan grasland in Vlaanderen wel in het najaar worden gescheurd

Nieuws

Vanwege de aanhoudende droogte heeft minister Schouten de uitrijperiode van mest verlengd voor zowel bouw- als grasland.

Minister adviseert maximaal 15 kuub mest per hectare op weideland uit te rijden
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right