Sitemenu

zondag 16 februari 2020
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Bedrijven die continuteelt van snijmais toepassen, moeten serieus aandacht schenken aan het vanggewas om ervoor te zorgen dat het organischestofgehalte in de bodem op peil blijft. 

Een vanggewas kan bijdragen aan het verhogen van het organischestofgehalte in de bodem

Nieuws

De resultaten van het onafhankelijk maisrassenonderzoek door SEED@BEL (CIPF, LCV, CIPF, CARAH, CPL Végémar) werden eind december gepubliceerd. 

De gemiddelde drogestofopbrengst van de zeer vroege en vroege rassen in laag en midden België bedroeg zo'n 21,2 ton/ha tov 19,4 ton/ha bij de halfvroege en late rassen.

Nieuws

Door de milieudiscussie is de toekomst van de maisteelt onzeker.

Door de milieudiscussie is de toekomst van de maisteelt onzeker

Nieuws

Nog even en dan is het tijdperk waarin Mesurol gebruikt mag worden als zaadontsmettingsmiddel in Nederland, voorbij.

Mesurol wordt ingezet om vogelvraat te voorkomen

Nieuws

Mais die gezaaid is in ruitvorm, levert een hogere opbrengst en onttrekt meer stikstof uit de bodem dan mais die is gezaaid in rijen en bemest is via drijfmesttoediening in de rij.

Ruitzaaien bij snijmais levert 900 kg droge stof per hectare extra op ten opzichte van gangbare teelt

Nieuws

De snijmaiskuilen van 2019 die tot nu toe zijn onderzocht, bevatten met 345 gram een matige hoeveelheid zetmeel. Tussen de regio’s bestaan wel grote verschillen als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen.

Door de droogte bevatten snijmaiskuilen opnieuw minder zetmeel dan in een normaal groeiseizoen

Nieuws

Een snelle en objectieve methode om de celwandverteerbaarheid van kuilmais van verschillende rassen te scoren, is in ontwikkeling. 'De bedoeling is dat er op die manier een extra en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de rassenlijsten’, luidt het bij ILVO. 

De celwandverteerbaarheid bepaalt, naast het zetmeelgehalte, de voederwaarde van kuilmais

Nieuws

Donderdag 5 september werden opnieuw stalen genomen op de verschillende locaties van het LCV-netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs.

Afhankelijk van het rastype en de zaaidatum komen de eerste percelen momenteel in een hakselrijp stadium van boven de 33 procent

Nieuws

Door de regels die gelden voor blijvend grasland bestaat bij landbouwers nog altijd de vrees dat de grasstroken die ze aanleggen in het kader van een vrijwillige beheerovereenkomst na vijf jaar niet meer mogen scheuren.

Grasstrook uit een vrijwillige beheersovereenkomst scheuren mag (foto: Vlaamse Landmaatschappij)

Nieuws

Momenteel staat de maïs er op de meeste plaatsen in Vlaanderen nog zeer groen bij maar de planten staan al verder dan men op het eerste zicht zou denken. Aldus informeert het Landbouwcentrum voor Voedergewassen LCV.

Door de goede staygreen blijven de mais planten relatief lang groen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right