Sitemenu

maandag 23 april 2018
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Uit het rapport van de Vlaamse Mestbank blijkt dat het kunstmestgebruik in 2016 is gestegen tot 68 kilo stikstof per hectare. Tien jaar eerder lag het verbruik nog op 54 kilo, zo meldt Vilt.

Het kunstmestverbruik steeg in tien jaar van 54 naar 68 kilo stikstof per hectare

Nieuws

De maiskuilen van 2017 bevatten gemiddeld 982 vem en 378 gram zetmeel per kg droge stof.Samen met de hoge opbrengsten gaat daarmee 2017 de boeken in als een prima maisjaar, zo blijkt uit de maiskuilanalyses van Eurofins Agro.

Een groeizaam seizoen in 2017 zorgt voor hoge opbrengsten

Nieuws

Als vanwege de aanhoudende droogte het grasland zich niet meer heeft hersteld, waardoor het noodgedwongen moet worden vernieuwd, dan mag dit uiterlijk tot 1 oktober. Dat meldt Boerenbond.

Grasland scheuren onder strikte voorwaarden langer toegestaan

Nieuws

Eind vorige week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Op enkele locaties werden de laatste stalen genomen omdat de maïs al zo ver gevorderd is dat de oogst niet meer uitgesteld kan worden.

De meeste maïs is nu meer dan rijp genoeg om te hakselen

Nieuws

Door de zeer warme en droge periode van vorige week is de afrijping van de maïs enorm versneld. Dat meldt het Vlaams centrum voor voedergewassen LCV.

Tijdig en wekelijks de rijpheid van de kolven en de planten inspecteren is een goede stap in de richting van een succesvolle oogst

Nieuws

Op basis van de eerste gegevens van een beperkt aantal locaties één week terug, is duidelijk dat de afrijping van de mais op de meeste plaatsen ingezet is. Dat meldt het Vlaamse landbouwcentrum voor voedergewassen LCV.

Heel wat percelen zullen vroeg in de maand september in het hakselbaar stadium komen

Nieuws

DSV-zaden onderzoekt de mogelijkheden van het gewas sorghum als alternatief voor de teelt van snijmais.

Sorghum kan flink varieren in opbrengst (foto DSV-zaden)

Nieuws

Frankrijk zal op 4 oktober tijdens de vergadering van experten tegen hernieuwde toelating van de herbicide glyfosaat stemmen.

Door het nieuwe standpunt van Frankrijk kan het land de hertoelating van glyfosaat in de Europese Unie (EU) voor 10 jaar blokkeren

Nieuws

Een compleet nieuwe kijk op de conservering van mais. Zo omschrijven de ruwvoerspecialisten van Barenbrug de ontdekking van een nieuwe bacteriesoort die de maiskuil snel stabiel maakt en de gezondheid van de koe bevordert.

De nieuwe bacteriesoort L. diolivorans zorgt voor een drie keer snellere conservering

Nieuws

Op diverse percelen mais op de lichte zandgronden is afgelopen weken builenbrand aangetroffen.

Vooral maispercelen die een stressperiode, zoals droogte, hebben ondergaan, zijn vatbaar voor builenbrand
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De opslag van CO2 in graslandbodems wint aan belang in Nederland en Vlaanderen. LTO lobbyt voor een subsidieregeling voor het vastleggen van CO2 in de bodem. Boerenbond bestudeert het idee van een beheersovereenkomst klimaat waarin CO2-opslag een onderdeel zal zijn? Zou u aan de slag gaan met CO2-opslag in de beschikbare bodems van uw bedrijf?
Ja
Ja, maar alleen als het vergoed wordt
Neen
right