Sitemenu

woensdag 22 november 2017
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De maiskuilen van 2017 bevatten gemiddeld 982 vem en 378 gram zetmeel per kg droge stof.Samen met de hoge opbrengsten gaat daarmee 2017 de boeken in als een prima maisjaar, zo blijkt uit de maiskuilanalyses van Eurofins Agro.

Een groeizaam seizoen in 2017 zorgt voor hoge opbrengsten

Nieuws

Als vanwege de aanhoudende droogte het grasland zich niet meer heeft hersteld, waardoor het noodgedwongen moet worden vernieuwd, dan mag dit uiterlijk tot 1 oktober. Dat meldt Boerenbond.

Grasland scheuren onder strikte voorwaarden langer toegestaan

Nieuws

Eind vorige week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Op enkele locaties werden de laatste stalen genomen omdat de maïs al zo ver gevorderd is dat de oogst niet meer uitgesteld kan worden.

De meeste maïs is nu meer dan rijp genoeg om te hakselen

Nieuws

Door de zeer warme en droge periode van vorige week is de afrijping van de maïs enorm versneld. Dat meldt het Vlaams centrum voor voedergewassen LCV.

Tijdig en wekelijks de rijpheid van de kolven en de planten inspecteren is een goede stap in de richting van een succesvolle oogst

Nieuws

Op basis van de eerste gegevens van een beperkt aantal locaties één week terug, is duidelijk dat de afrijping van de mais op de meeste plaatsen ingezet is. Dat meldt het Vlaamse landbouwcentrum voor voedergewassen LCV.

Heel wat percelen zullen vroeg in de maand september in het hakselbaar stadium komen

Nieuws

DSV-zaden onderzoekt de mogelijkheden van het gewas sorghum als alternatief voor de teelt van snijmais.

Sorghum kan flink varieren in opbrengst (foto DSV-zaden)

Nieuws

Frankrijk zal op 4 oktober tijdens de vergadering van experten tegen hernieuwde toelating van de herbicide glyfosaat stemmen.

Door het nieuwe standpunt van Frankrijk kan het land de hertoelating van glyfosaat in de Europese Unie (EU) voor 10 jaar blokkeren

Nieuws

Een compleet nieuwe kijk op de conservering van mais. Zo omschrijven de ruwvoerspecialisten van Barenbrug de ontdekking van een nieuwe bacteriesoort die de maiskuil snel stabiel maakt en de gezondheid van de koe bevordert.

De nieuwe bacteriesoort L. diolivorans zorgt voor een drie keer snellere conservering

Nieuws

Op diverse percelen mais op de lichte zandgronden is afgelopen weken builenbrand aangetroffen.

Vooral maispercelen die een stressperiode, zoals droogte, hebben ondergaan, zijn vatbaar voor builenbrand

Nieuws

De goede groeiomstandigheden voor snijmais zullen dit jaar resulteren in een opbrengst van meer dan 50 ton per hectare.

De mais bloeide dit jaar twee weken eerder dan gemiddeld
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

NVM (25/10) De Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM) verdient een breder publiek. De fraaie kampioenen en de ontspannen sfeer vormen een uitgelezen kans om de sector bij de burger en consument in een goed daglicht te zetten. De organisatie van de NVM zou er bij een volgende editie goed aan doen de consument naar het evenement te halen of met het evenement de consument op te zoeken.
Goed idee, NVM is een mooi uithangbord
Liever niet, de burger is toch kritisch
Twijfel nog
right