Sitemenu

dinsdag 21 mei 2019
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Minister Schouten gaat nog dit jaar aan de slag met het meetbaar maken van duurzaam beheer van landbouwbodems. Daarvoor wil zij allereerst een nulmeting doen naar de actuele status van landbouwbodems in Nederland en een eenduidig meetinstrumentarium ontwikkelen om bodemkwaliteit en bodembeheer in beeld te brengen.

Er moet een eenduidig meetinstrument komen om de bodemkwaliteit in beeld te brengen

Nieuws

Veehouders die op het gebied van graslandmanagement of beweiden een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.

De verkiezing van De Beste Graslandboer gaat om de trots, om de passie voor alles wat met gras te maken heeft.

Nieuws

Vaste rijpaden zijn in hoog renderende groenteteelten al even ingeburgerd. Maar in landen als Denemarken en Schotland kennen ook veehouders ook op grasland positieve ervaringen.

Nieuws

De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben gisteren een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Voorwaarde voor definitieve goedkeuring is dat het nieuwe mestdecreet tijdig wordt goedgekeurd in het Vlaamse Parlement.

In 2018 maakten 2800 Vlaamse bedrijven gebruik van derogatie, goed voor een totaal van 94.000 hectare landbouwgrond

Nieuws

Graskuilen bevatten bij het voeren vaak minder droge stof en een hoger gehalte aan ruw eiwit dan het kuiluitslagformulier vermeld. Dat stelt Koen Luijben, rundvee nutritionist bij Trouw Nutrition.

Bij het uitkuilen ligt het drogestofpercentage vaak lager dan de kuilanalyse vermeldt

Nieuws

Veehouders die kruiden in hun grasland willen introduceren, kunnen dat het beste doen door een mengsel van gras en kruiden in het najaar nieuw in te zaaien.

Kuikens van weidevogels hebben baat bij kruidenrijk grasland zonder Engels raaigras

Nieuws

Het gebruik van ontwormingsmiddelen in vee kan negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.

Ontwormingsmiddelen kunnen schadelijke effecten hebben op insecten die op de mest leven

Nieuws

Het sleepvoetsysteem in combinatie met het toevoegen van water mag volgend jaar toch nog gebruikt worden. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Veehouders moeten aannemelijk maken dat ze water inzetten bij het gebruik van een sleepvoetsysteem

Nieuws

ILVO heeft in totaal zestien nieuwe maisrassen toegevoegd aan de Belgische nationale rassenlijst. Het gaat om tien kuilmaisrassen en zes korrelmaisrassen.

Afgelopen jaar bedroeg het areaal kuilmais in België bijna 180.000 hectare

Nieuws

Afgelopen jaar zijn er bij 28 procent van de metingen te hoge nitraatwaarden aangetroffen in Vlaams oppervlaktewater, zo blijkt uit rapporten van de Vlaamse Mileudienst (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij. 

Vooral in het rivierengebied van de Maas en de IJzer zijn de nitraatgehaltes te hoog
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right