Sitemenu

maandag 19 februari 2018
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Een aanpassing in de Belgische wetgeving legaliseert de PCR-test op organen voor de vaststelling van rundertuberculose. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldt dat de resultaten van de PCR-test veel sneller beschikbaar zijn.

Voortaan kan bij een vermoeden van rundertuberculose in het slachthuis een PCR-test op organen wettelijk gebruikt worden

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) meldt dat de handelsregels ibr voorlopig ongewijzigd blijven in Vlaanderen.

De handel tussen bedrijven wordt weldra aangescherpt op basis van de ibr-status van het dier en de bedrijven

Nieuws

Zaterdag 20 januari 2018 vindt op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht kennisdag ‘Natuurlijke afkalvingen’ plaats. Geïnteresseerde vleesveehouders kunnen er hun kennis vergroten en praktisch aan de slag gaan met diverse onderdelen van natuurlijke verlossingen.

De derde kennisdag van het project ‘Bewust Natuurlijk Luxe’ staat dit jaar in het teken van de natuurlijke verlossing

Nieuws

Het Belgische Federaal Agentschap voor de veiligheid van voedselketen (FAVV) roept veehouders op om in verband met blauwtong de grootste voorzichtigheid in acht te nemen voor het vervoer van vee af

De knutten, overbrengers van blauwtong, zullen naar de lente toe weer actiever worden

Nieuws

Darmontsteking en longontsteking waren de meest voorkomende doodsoorzaken van de dieren waarop Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) in 2016 autopsie uitvoerde. 

Bij de kalveren jonger dan 1 maand vormde darmontsteking bij iets meer dan de helft van de dieren de doodsoorzaak

Nieuws

Deze winter worden geen ernstige besmettingen met leverbot verwacht. Wel kan in Noord- en West-Nederland een late leverbotbesmetting voorkomen. 

Nieuws

Een klein half jaar na het eerste geval van rundertuberculose in Vlaanderen in 2017 staat het aantal tbc-haarden inmiddels op vijf.

Inmiddels zijn enkele honderden bedrijven opgenomen in het epidemiologisch onderzoek

Nieuws

De Nederlandse vleesveesector wacht op de invulling van de wettekst van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voordat de sector aan de slag zal gaan met de ibr-bestrijding.

De vleesveesector wacht op meer duidelijkheid voordat die aan de slag wil met de bestrijding van ibr

Nieuws

Het Vlaams Infocentrum voor de Land- en Tuinbouw (Vilt) waarschuwt voor de verspreiding van blauwtong.

Het blauwtongvirus nadert de grens van België

Nieuws

Het lukt niet om de ibr- en bvd-bestrijding per 1 januari 2018 via wetgeving te verplichten voor Nederlandse rundveehouders.

De verplichte bestrijding van ibr en bvd start per 1 januari 2019
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Tijdens het vleesveecongres in Oudenaarde en Lummen werd meermaals gesteld dat het Belgisch rundvlees meer een eigen verhaal moet hebben. Daarbij kunnen de vleesveehouders ook zelf ambassadeur zijn voor hun product. De invulling hiervan kan op diverse manieren, zo werd aangetoond tijdens het vleesveecongres. Maar hoe zou u het invullen?
De afzet zelf in handen nemen richting slagers en winkels
Opzetten van een eigen hoeveslagerij
Deelname aan een producentenorganisatie
De deuren van mijn bedrijf regelmatig openzetten voor bezoek
Promotie is een taak voor de VLAM
right