Sitemenu

zondag 23 april 2017
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Nieuwe gevallen van Schmallenberg

03-04-2017  · 1 reactie

Er blijven bij DGZ nieuwe bevestigingen komen van besmettingen met het schmallenbergvirus.

Met de warmere omgevingstemperaturen van de laatste dagen worden de vectoren van het Schmallenergvirus actiever.

Nieuws

Midden februari werd er in Frankrijk een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd op 40 km van de grens met de provincie Henegouwen.

Een rode neusspiegel kan wijzen op besmetting met blauwtong

Nieuws

Door de publicatie van een nieuwe Koninklijk Besluit (KB) wijzigen er een aantal zaken op het gebied van ibr-vaccinatie.

De bedrijfsdierenarts moet de vaccinaties uitgevoerd door de veehouder voortaan binnen de maand na de toediening registreren in Veeportaal

Nieuws

In Frankrijk werd er donderdag 16 februari een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in de gemeente Estourmel (Département du Nord) op ongeveer 40 km van de grens met de provincie Henegouwen.

Een correct gevaccineerd dier is beschermd tegen een besmetting en tegen handelsbelemmeringen

Nieuws

Ruim 7500 Vlaamse bedrijven zijn ibr-vrij. Dat is een stijging van 46 procent ten opzichte van januari 2016, toen nog ruim 5000 Vlaamse bedrijven een ibr-vrije status hadden. Dat meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

In Vlaanderen is de bestrijding van ibr sinds 2012 verplicht

Nieuws

Naast een groot economisch probleem in de vleesveesector is schurft ook een bron van frustraties bij veehouders. De laatste jaren krijgt Diergezondheid Vlaanderen (DGZ) meer berichten dat de huidige bestrijdingen te kort zouden komen.

Nieuws

Als onderdeel van de Monitoring Diergezondheid Rund, doet de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD sinds 2002 ieder kwartaal een analyse op geanonimiseerde gegevens uit de rundveesector. Ook voor de zoogkoebedrijven.

Veel zoogkoehouders kunnen de diergezondheid op hun bedrijf nog verbeteren met relatief eenvoudige managementmaatregelen

Nieuws

Op een melkveebedrijf in West-Vlaanderen is een tweede geval van rundertuberculose bevestigd. Dat meldt DGZ. Het is de tweede haard dit jaar in België.

De nieuwe tuberculosehaard is een contactbedrijf van de eerste haard

Nieuws

DGZ kreeg deze maand meerdere misvormde geaborteerde kalveren aangeboden voor autopsie. De letsels zijn typisch voor een besmetting met het schmallenbergvirus, hoewel het virus voorlopig uit geen van de gevallen geïsoleerd kon worden.

Het Schmallenbergvirus kan voor kalveren met misvormde poten zorgen. (Foto: agrarheute.com)

Nieuws

De maanden augustus, september en oktober waren droog. Daardoor daalde het aantal leverbotslakken zeer sterk en is over het algemeen geen leverbotbesmetting meer op het gras afgezet.

Alleen op bedrijven met een verhoogde waterstand kan een ernstige leverbotbesmetting aanwezig zijn.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Dierenwelzijn (6/04) De beelden over dierenwelzijnsproblematiek in een Belgisch slachthuis zinderen nog na. De functionaris dierenwelzijn die wettelijk verplicht is in elk Belgisch slachthuis en een specifieke opleiding en bekwaamheidsattest moet bezitten, wordt aangeworven en betaald door het slachthuis. De overheid wil een onafhankelijker positie voor deze functionaris. Wat vindt u?
Zoals het nu geregeld is, is het goed. Wie als bedrijf zijn gat brandt, moet maar op de blaren zitten en verliest zijn erkenning om te mogen slachten
Voeg een wettelijke bescherming tegen ontslag toe aan de arbeidsovereenkomst in geval van melding van mistoestanden aan de directie en aan de overheid
Dierenwelzijn is een collectieve aangelegenheid. Geef de functionaris een ambtenarenstatuut.
Weet het niet
right