Sitemenu

vrijdag 19 juli 2019
content-main-left

Economie

Nieuws

Vlees is het duurst in Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk. België en Nederland volgen in het voetspoor van deze landen. Deze gegevens – berekend op basis van de consumentenprijzen – werden gepubliceerd door Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie.

Vlees is gemiddeld duurder in Nederland en België dan in veel andere EU-landen

Nieuws

Onlangs keurde de Vlaamse regering een aantal aanpassingen in de VLIF-reglementering goed. Daarbij is een verhoging voorzien van de steun voor een aantal klimaatmaatregelen alsook een verlaging van het minimaal te investeren bedrag naar 5.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor investeringssteun vanuit het VLIF is voortaan een investering nodig van minimaal 5.000 euro

Nieuws

Uit cijfers van het RVO blijkt dat het aantal Ierse importkalveren tot en met mei is toegenomen van 40.561 tot 74.091.

Meer import uit Ierland door blauwtong in België

Nieuws

Het Programma Aanpak Stikstof mag niet langer worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die belastend kunnen zijn voor natuurgebieden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Nederlandse Raad van State inzake een tweetal vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven.

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn verleend

Nieuws

Meer vlees verkocht in Week Zonder Vlees

26-04-2019  · 2 reacties

Tijdens de Week Zonder Vlees hebben de Nederlandse supermarkten meer vlees verkocht. Dat meldt de Nederlandse website Distrifood.nl.

Niet alleen vleesvervangers kenden een meerverkoop tijdens de Week Zonder Vlees, er werd ook meer vlees verkocht

Nieuws

Federaal landbouwminister Denis Ducarme heeft de rundvee- en hardfruitsector aangewezen als ‘sector in moeilijkheden’. Al langer kampen beide sectoren met een moeilijke financiële situatie.

De erkenning als ‘sector in moeilijkheden’ maakt het voor rundveebedrijven mogelijk om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen

Nieuws

Nadat eind 2018 door de Europese Commissie al akkoord werd gegeven voor MAP 6 (mestactieplan 6), is nu ook de Vlaamse regering er uit over de vertaling van dit nieuwe plan. Volgens informatie van Boerenbond bevat deze vertaling helaas wel extra nieuwe eisen.

In het nieuwe mestactieplan wordt veel aandacht besteed aan waterkwaliteit

Nieuws

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil binnen de nieuwe pachtwetgeving kortlopende pacht ontmoedigen en een nieuwe langlopende vorm van pacht introduceren.

Langere pachtcontracten moet het interessanter maken om investeringen te doen

Nieuws

Tarieven Rendac opnieuw flink gestegen

28-02-2019  · 4 reacties

De tarieven van destructiebedrijf Rendac stijgen in Nederland dit jaar met gemiddeld 23 procent per dier. De nieuwe tarieven voor 2019 zijn goedgekeurd door het ministerie van LNV.

Dit jaar zijn de afvoerkosten van een volwassen dier zo'n 45% hoger dan vorig jaar

Nieuws

Het Waalse slachthuis Qualibeef – voorheen Veviba – heeft gerechtelijke bescherming gezocht en verkregen tegen haar schuldeisers. Dat melden een aantal Franstalige kranten.

Begin 2018 kwam Veviba in moeilijkheden door problemen op de slachtvloer, een jaar later volgt een nieuwe reorganisatie
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right