Sitemenu

dinsdag 26 maart 2019
content-main-left

Economie

Nieuws

Nadat eind 2018 door de Europese Commissie al akkoord werd gegeven voor MAP 6 (mestactieplan 6), is nu ook de Vlaamse regering uit over de vertaling van dit nieuwe plan. Volgens informatie van Boerenbond bevat deze vertaling helaas wel extra nieuwe eisen.

In het nieuwe mestactieplan wordt veel aandacht besteed aan waterkwaliteit

Nieuws

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil binnen de nieuwe pachtwetgeving kortlopende pacht ontmoedigen en een nieuwe langlopende vorm van pacht introduceren.

Langere pachtcontracten moet het interessanter maken om investeringen te doen

Nieuws

Tarieven Rendac opnieuw flink gestegen

28-02-2019  · 1 reactie

De tarieven van destructiebedrijf Rendac stijgen in Nederland dit jaar met gemiddeld 23 procent per dier. De nieuwe tarieven voor 2019 zijn goedgekeurd door het ministerie van LNV.

Dit jaar zijn de afvoerkosten van een volwassen dier zo'n 45% hoger dan vorig jaar

Nieuws

Het Waalse slachthuis Qualibeef – voorheen Veviba – heeft gerechtelijke bescherming gezocht en verkregen tegen haar schuldeisers. Dat melden een aantal Franstalige kranten.

Begin 2018 kwam Veviba in moeilijkheden door problemen op de slachtvloer, een jaar later volgt een nieuwe reorganisatie

Nieuws

Tot en met 2023 is de vrijstellingsregeling om bovengronds drijfmest uit te rijden in Nederland van kracht.

Veehouders die aan alle voorwaarden voldoen, mogen de komende vijf jaar bovengronds uitrijden

Nieuws

Voortaan kunnen veehouders, maar ook handelaren of slachthuizen, bij de Interprofessionele vereniging voor Belgisch vlees (IVB) een klacht melden die een economische impact heeft op de waarde van een karkas. De klacht zal dan behandeld worden door een onafhankelijke geschillencommissie.

Voortaan kunnen veehouders, maar ook handelaren of slachthuizen, een klacht over de waarde van een karkas melden via het IVB

Nieuws

Onder een massale belangstelling van ongeveer 250 vleesveehouders heeft het bestuur van de recent opgerichte producentenorganisatie vleesvee (POVV) haar ideeën en werking voorgesteld. Informatie delen en uitwisselen is het primaire doel.

De ambitie van de nieuwe POVV is voornamelijk om prijzen te gaan vergelijken

Nieuws

Op maandag 28 januari 2019 (20.00 uur) organiseert de nieuwe producentenorganisatie POVV een infovergadering voor geïnteresseerde vleesveehouders. 

Met de nieuwe producentenorganisatie willen de initiatiefnemers voornamelijk kennis gaan uitwisselen tussen de leden

Nieuws

Tijdens Agriflanders stelt Boerenbond Focus voor, een nieuw boekhoudpakket. Focus is de opvolger van Tiber.

Focus, het nieuwe boekhoudprogramma van Boerenbond, is voortaan beschikbaar via internet, terwijl het oudere systeem nog op de computer bij de gebruiker draaide

Nieuws

De coöperatie CRV heeft in het boekjaar 2017-2018 een goed financieel resultaat gerealiseerd. De omzet steeg met 1,7 miljoen euro tot 173,6 miljoen euro en aan de leden kon een ledenvoordeel van in totaal 4,1 miljoen euro worden uitgekeerd.

Ondanks een dalende omzet op de thuismarkt steeg de totale omzet van CRV met 1,7 miljoen euro
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right