Sitemenu

maandag 18 november 2019
content-main-left

Nieuwsberichten over Maatschappij

13-11-2019
‘De discussie in Nederland over stikstof lijkt zich nu toe te spitsen op de omvang van de veestapel. Maar het probleem is niet het aantal dieren maar de uitstoot van ammoniak. Die kunnen we ook terugdringen zonder te snijden in de veestapel.’
12-11-2019
De productie van dierlijk eiwit (vlees en zuivel) ligt zwaar onder druk. Die druk voelen de CRV leden en klanten. Veeteelt en VeeteeltVlees starten vanaf het novembernummer met een artikelenserie Vegan versus Vee. 
06-11-2019
TAPPC, een coalitie van Nederlandse belangengroepen, heeft de maatschappelijke kosten berekend van de consumptie van dierlijke eiwitten en wil deze in de eindverbruikersprijzen integreren via een heffing.
05-11-2019
Veeteelt is de grootste oorzaak van klimaatverandering’ en ‘Grootschalige veehouderij en dierwelzijn gaan niet samen’. Dit zijn twee van de stellingen die worden behandeld in het tweede Veldve
24-10-2019
Uit het Life Beef Carbon-project blijkt dat een derde van de broeikasgasemmissie bij de rundvleesproductie gecompenseerd wordt door de stockage van CO2 op de graasweiden.
22-10-2019
Het Post Oak Hotel in Houston, Texas, pakt uit met een hamburger die te koop is voor bijna 1500 euro. Dat meldt de krant de Gelderlander. 
16-10-2019
‘Wat als we de veestapel zouden afbouwen?’, vraagt Leuvens emeritus hoogleraar Wannes Keulemans zich af in het magazine EOS Wetenschap. Hij berekende in verschillende scenario’s de impact van een kleinere veestapel op het ruimtegebruik en het klimaat en roept op om ook in Vlaanderen het debat te openen, net zoals in Nederland.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right