Sitemenu

vrijdag 3 juli 2015
content-main-left

Nieuws

Makro Amsterdam verkoopt Belgisch vlees van dikbilrunderen met ‘diervriendelijk’ en ‘puur natuur’ op de verpakking. Tegen het oneigenlijk gebruik van de termen ‘diervriendelijk’ en ‘puur natuur’ heeft dierrechtenorganisatie Wakker Dier een klacht neergelegd bij de Nederlandse Stichting Reclame Code. Die is de organisatie daarin gevolgd. 

Zelf nieuws melden? Klik voor het formulier.
content-main-right

Poll

Dierenwelzijn (1 juli) Dierenwelzijn is in gevolge de zesde staatshervorming niet langer een Belgische maar een Vlaamse materie geworden. In het nieuwe Vlaamse adviesorgaan zetelen niet minder dan 14 belangengroepen aangevuld met een vijftal wetenschappers. Hoe staat u gestemd tegenover deze invulling?
Positief. Een zeer breed, maatschappelijk draagvlak en wetenschappelijke inzichten gaan evenwichtige adviezen opleveren.
Negatief gestemd. De emotionele polarisatie zit in het debat en zal zelfs met wetenschappers erbij niet verdwijnen.
Weet het niet.

Laatste films

 • Heijdra Vleesvee
  27-05-2015
 • Natuurlijk afkalven verbeterd roodbont
  17-03-2015
 • Excellente koeien van A. Soede te Ter Aar
  10-02-2015
 • CRV Koe-Expo witblauw
  21-01-2015
right
custom

Vleesprijzen week 27

De vleesprijzen van week 27 van stieren, koeien en indexen staan online.

 Forum VeeteeltVlees 

Thema juli 2015

Vleesprijzen  

Quote van de maand...

Dre de BeerDré de Beer

’Sector heeft geen financiële armslag om te experimenteren.’  (VeeteeltVlees juni 2015)

Tip de redactie...

Tip de redactieGroenbedekkers

Welke groenbedekker/-bemester gaat u komende maanden inzaaien?
Tip hier de redactie.